Panie Prezydencie, Nasz Przyjacielu !

Dziękujemy Ci za obecność, w ważnych
chwilach związanych z życiem społeczności szkolnej .

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 42

 

Udostępniamy Państwu informacje opublikowane przez Dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej Krzysztofa Sarzałę dotyczące postępowania w sytuacji kryzysowej związanej ze śmiercią Prezydenta Pawła Adamowicza.