OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD OLIPMPUSEK sesja zimowa

LINK

Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników i życzę dalszych sukcesów w kolejnych edycjach olimpiad Olimpusek.

Koordynator

Magdalena Szymańska