Olimpus pragnie zaprosić uczniów z klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w sesji zimowej olimpiady Olimpusek. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i zostanie przeprowadzona 07-01-2019 r.

Godzinę przeprowadzenia olimpiady ustala Szkolny Organizator Olimpiady powołany w każdej ze zgłoszonych szkół.

Olimpiada OLIMPUSEK (sprawdzian zintegrowany) polega na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. Olimpiada ta pozwala także na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci. Sprawdzian obejmuje zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Sprawdziany zawierają pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił. Pytania konkursowe zawierają co najmniej jedną prawidłową odpowiedź.

Jeśli chcesz wziąć udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie zimowej Olimpusek 2019 zgłoś chęć udziału swojemu nauczycielowi do 05.12.2018 r. Każdy uczestnik olimpiady wnosi wpisowe w  kwocie 8,50 zł. Szkolny Organizator Konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy na konto Olimpusa. 

Serdecznie zapraszam

M. Szymańska