Konkurs z matematyki odbędzie się w naszej szkole w dniu 11.01.2022 r.

Zapisy do 15 grudnia u pani Magdaleny Symańskiej lub wychowawców klas

Opłata za udział w konkurskie wynosi 10 zł.

Olimpus istnieje na rynku 21 lat od początku wiążąc swoją działalność z edukacją i organizacją olimpiad przedmiotowych na różnym poziomie zaawansowania. Proponowana olimpiada stanowi cenne rozszerzenie programów nauczania, jest urozmaiceniem programu zajęć, a także stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.

Olimpiada zostanie przeprowadzona w szkołach na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa. Karty z treścią testów oraz karty odpowiedzi, na których uczestnicy zaznaczać będą odpowiedzi, zostaną przesłane do zgłoszonej szkoły do dnia 5 I 2022 r.

Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i będzie testem jednokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których tylko jedna może być poprawna. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.