Olimpus pragnie zaprosić uczniów z klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w sesji zimowej olimpiady Olimpusek . Olimpiadma zasięg ogólnopolski i zostanie przeprowadzona 07-01-2021 r.

Olimpiada Olimpusek polega na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. Sprawdziany obejmują zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Sprawdziany zawierają pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił. Olimpiada zawiera zestaw 21 zadań konkursowych o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił. Pytania konkursowe zawierają co najmniej jedną prawidłową odpowiedź. Czas trwania olimpiady to 50 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne. Zgłoszenie szkoły do olimpiady OLIMPUSEK należy zgłosić do 09-12-2020 r. do wychowawcy. Każdy uczestnik olimpiady wnosi wpisowe na rzecz w wysokości 10,00 zł.

Magdalena Szymańska