Centrum Edukacji Szkolnej ogłasza Ogólnopolski Test Ortograficzny. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy I-VIII). Test zostanie przeprowadzony w naszej szkole na podstawie przesłanych gotowych materiałów konkursowych. Przewidywany termin przeprowadzenia konkursu to:
  • 27-10-2020 r. (wtorek)          
  •  Ogólnopolski Test Ortograficzny jest konkursem płatnym 10zł.
Test ortograficzny zostanie zorganizowany dla czterech grup wiekowych tj. dla edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III), dla szkoły podstawowej (klasy IV-VI), dla szkoły podstawowej (klasy VII-VIII) oraz dla uczniów liceum ogólnokształcącego (klasy I-III).
Każdy test składać się będzie z 26 pytań (podzielonych na bloki tematyczne) z podanymi do nich 4 odpowiedziami od A do D. Wśród podanych do pytań odpowiedzi żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być prawidłowe. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów.

Godzina przeprowadzenia konkursu zostanie ustalona przez Szkolnego Organizatora Konkursu -Magdalenę Szymańską. W przypadku zawieszenia zajęć w szkołach, konkursy zostaną przeprowadzone online.
Organizator Konkursu: Magdalena Szymańska