Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego za udział w konkursie. Test ortograficzny został przeprowadzony 23 października 2018 r. dla chętnych dzieci edukacji wczesnoszkolnej, z klasy 3b,1b i 1 d naszej szkoły. Na podstawie otrzymanych  kart odpowiedzi organizator  Centrum Edukacji Szkolnej wyłonił najlepszych uczestników testu w każdej grupie wiekowej. Uczestnicy, którzy wykazali się największą znajomością ortografii, zostali uhonorowani następującymi nagrodami:

Dyplom Mistrza Ortografii - Laureat- miejsce 7-Jan Michniewicz kl.3b

Dyplom Eksperta Ortografii-Wyróżnienie -miejsce 11-Tomasz Wasilewski kl.3b

                                                                      -miejsce 12-Anna Sojk kl.3b

                                                                      -miejsce 13-Paweł Kamysz kl.1b

                                                                      -miejsce 14-Julia Grabowska kl.3b

Dyplomy uznania :

                               -miejsce 16- Franciszek Kaszubski kl.1d,

                               - miejsce 22 -Jakub Konieczka kl.3b

Gratuluję serdecznie  wszystkim uczestnikom za osiągnięte wyniki i zapraszam do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursów ogłaszanych przez Centrum Edukacji Szkolnej.

                                    Koordynator Magdalena Szymańska