Zapraszamy uczniów z klas I-III do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Zuch”, który polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego w zależności od klasy. Treść testu konkursowego uwzględnia elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej oraz matematycznej. Opłata za udział w konkursie wynosi 14 zł od ucznia. Zapisy u wychowawców klas do 3.02.2023r. Konkurs odbędzie się 7.03.2023r.

Zachęcam bardzo serdecznie

Wioletta Gabryel