Zapraszamy na Ogólnopolski Konkurs Olimpusek - sesja wiosenna

Olimpus pragnie zaprosić uczniów z klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w sesji wiosennej olimpiady Olimpusek z języka polskiego, olimpiady Olimpusek z matematyki. Olimpiady mają zasięg ogólnopolski i zostaną przeprowadzone w dniach 20-03-2019 r. i 21-03-2019 r.

Olimpiada Olimpusek z języka polskiego polega na rozwiązaniu przez uczniów sprawdzianu pozwalającego sprawdzić umiejętność wyszukiwania informacji w tekście, znajomość podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o języku oraz podstawowych zasad ortograficznych.

Olimpiada Olimpusek z matematyki pozwoli sprawdzić uczniom umiejętność myślenia matematycznego, rozpoznawania podstawowych figur, rozwiązywania prostych równań, liczenia i porównywania miar.

Olimpiady pozwalają także na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci. Sprawdziany obejmują zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Sprawdziany zawierają pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

Zasady ogólne:

Olimpiady odbędą się:

20-03-2019 r. - OLIMPUSEK z języka polskiego

21-03-2019 r. - OLIMPUSEK z matematyki.

Czas trwania olimpiad to 50 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne. Do dnia 15-05-2019 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.

Koszt udziału w każdym konkursie wynosi 9 zł.

Zgłoszenie do 09-02-2019 r. u szkolnego organizatora Olimpiady

Magdaleny Szymańskiej