Serdecznie zapraszam uczniów klas I-III do udziału w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik".

Zapisy do 30.11.22r. (środy) u wychowawców klas.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

  • Etap Przygotowawczy,
  • Test Konkursowy.

Etap przygotowawczy polega na wykonaniu przez Uczestnika zestawu doświadczeń konkursowych z użyciem  przyrządów i przedmiotów domowego użytku. Dokładne opisy doświadczeń zostaną zarówno dostarczone wychowawcom klas jak i ukażą się na stronie szkoły (klasy I-III) po 17.01.2023r

Test Konkursowy obejmuje zagadnienia dotyczące wiedzy ogólnej z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych oraz pytania dotyczące doświadczeń konkursowych, wykonywanych przez Uczestnika w ramach Etapu Przygotowawczego. Około 30% ogólnej liczby zadań zawartych w Teście Konkursowym dotyczy doświadczeń przeprowadzonych przez Uczestników podczas Etapu Przygotowawczego.

Test Konkursowy odbędzie się 14 marca 2023r. (wtorek). Szczegółowe informacje zostaną przekazane wychowawcom klas I-III w późniejszym terminie.

Koszt uczestnictwa jest pokrywany przez uczniów - 15 zł.

Do 30.11.22r. należy dostarczyć zgodę (pliki do pobrania)+ wpłatę do wychowawcy.

Z uwagi na stan epidemii, terminy mogą ulec zmianie. 

Koordynator

Beata Majewska