Serdecznie zapraszam uczniów klas I-III do udziału w XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik"

zapisy -  do 5 listopada 2021 r. (piątek) u wychowawców klas.

  1. Zadaniem uczestników Konkursu jest przeprowadzenie prostych eksperymentów, z użyciem przyrządów i przedmiotów domowego użytku. Dokładne opisy doświadczeń ukażą się na stronie szkoły (klasy I-III) od 11.01.2022 r.  
  2. Test konkursowy odbędzie się 8 marca 2022 r. (wtorek). Szczegółowe informacje zostaną przekazane wychowawcom kals I-III w późniejszym terminie. 
  3. Koszt uczestnictwa jest pokrywany przez uczniów - 12 zł.
  4. Do 5 listopada 2021 r. należy dostarczyć zgodę (pliki do pobrania - zgoda, klauzula informacyjna) + wpłatę do wychowawcy.
  5. Z uwagi na stan epidemii, terminy mogą ulec zmianie. 

     Koordynator: Beata Majewska