Leon Ogólnopolski konkurs z matematyki

Sesja wiosenna Klasy I – III

Zgłoszenia do 20.03.2019r.

Realizacja konkursu: 12.04.2019r.

Konkurs przedmiotowy Leon z matematyki skierowany jest do uczniów szkół podstawowych - klasy I - III. Jego celem jest sprawdzenie umiejętności ścisłych uczniów oraz zachęcenie do rozwijania pasji matematycznych i samodzielności, odkrywania ukrytych talentów oraz rozwinięcia nawyku twórczego i logicznego myślenia. Ogólnopolski konkurs matematyczny jest sposobem na rozbudzenie motywacji do rozwoju zdolności ścisłych oraz sposobem na czerpanie radości z odkrywania tajników królowej nauk.

Na konkurs przeznaczona jest godzina zegarowa ( 45 minut test+ 15 czas dodatkowy). W trakcie czasu dodatkowego koordynator informuje m.in: o konieczności wpisania imienia i nazwiska drukowanymi literami, o możliwości wystąpienia kilku prawidłowych odpowiedzi, o poprawnym zaznaczaniu odpowiedzi lub ewentualnym zaznaczaniu pomyłek. Czterdzieści pięć minut jest przeznaczone tylko i wyłącznie na rozwiązywanie arkuszy konkursowych. UWAGA! Koordynator w klasach pierwszych może odczytywać polecenia.

Koszt konkursu każdego uczestnika to 8,50 zł.

Zgłoszenia do wychowawców klas lub szkolnego organizatora Konkursu Magdaleny Szymańskiej