Szanowni Państwo,

Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 żywienie dzieci rozpoczyna się od poniedziałku 05.09.2021 r.

Warunkiem korzystania przez ucznia z obiadów jest podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego umowy żywienia (druki są dostępne na dole strony,
u intendenta  lub na portierni).

Umowę należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami.

W przypadku korzystania z obiadów przez więcej niż jedno dziecko w rodzinie należy wypełnić osobne umowy na każde z nich.

Umowę należy  zostawić na portierni lub u intendenta.

Kwota za 1 obiad wynosi 6,50 zł.

Informacja odnośnie opłat za obiady będzie na początku każdego miesiąca umieszczana na stronie Szkoły i głównych drzwiach Szkoły.

Za grudzień  kwota do zapłaty wynosi 104 zł.

Telefon kontaktowy  507-427-859  od 7.00  do 15.00, mail m.michalska@zsp2.edu.gdansk.pl

Odwołanie posiłku  należy zgłaszać do godziny 7.30 danego dnia roboczego  na adres mailowy a.switala@zsp2.edu.gdansk.pl.

W razie odpisów w celu ustalenia dokładnej kwoty również proszę pisać zapytania na adres mailowy  a.switala@zsp2.edu.gdansk.pl.
w godzinach od 7.30 d 15.30.