Szanowni Panstwo,

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 żywienie dzieci rozpoczyna się od poniedziałku 06.09.2021 r.

Warunkiem korzystania przez ucznia z obiadów jest podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego umowy żywienia (druk do pobrania w załączniku na dole strony)

Umowę należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami oddzielnie na każde dziecko.

Umowę wysłać na adres email: b.butkiewicz@zsp2.edu.gdansk.pl  lub wrzucić do skrzyni/główne wejście do Szkoły/W przypadku korzystania z obiadów przez więcej niż jedno dziecko w rodzinie należy wypełnić osobne umowy na każde z nich.

Kwota za 1 obiad wynosi 4,50 zł.

Informacja odnośnie opłat za obiady będzie na początku każdego miesiąca umieszczana na stronie Szkoły i głównych drzwiach Szkoły.

Telefon kontaktowy  507-427-859  od 8.00  do 16.00.