Rozpoczynamy międzynarodowy projekt Erasmus+ „Don’t forget what really matters!”

Z wielką radością informujemy, że w wyniku współpracy naszych nauczycieli z kadrą z Włoch, Hiszpanii, Grecji i Łotwy powstał projekt, który został zaakceptowany do realizacji przez Agencję Narodową programu Erasmus+ w Hiszpanii.

Zaplanowany na lata 2017-2019 projekt o nazwie „Don’t forget what really matters!” ma na celu rozwijanie świadomości uczniów w zakresie dyskryminacji i kwestii związanych z ochroną środowiska, w tym: promowanie niedyskryminacyjnych nawyków w codziennym życiu uczniów oraz krytycznego myślenia wobec stereotypów, budowanie postawy akceptacji i chęci dla włączania osób z różnych środowisk kulturowych, w tym imigrantów i uchodźców, zwiększenie umiejętności uczniów w zakresie współpracy synergistycznej między różnymi krajami i kulturami, rozwój umiejętności językowych, rozwijanie świadomości i wiedzy o innych kulturach, językach, religiach, tradycji i zwyczajach każdej z 6 szkół partnerskich oraz rozwijanie postawy prośrodowiskowej.

Chcemy, aby nasi uczniowie mogli szanować inne perspektywy, inne kultury, mniejszości, mieć prawdziwy kontakt z dziećmi i wspólnotami z innych krajów, byli świadomymi i aktywnymi obywatelami Europy dbającymi o jej środowisko.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w ramach Akcji 2 czyli Partnerstwa Strategiczne – współpraca szkół w sektorze Edukacja Szkolna.
Szkolnymi koordynatorami projektu są pani Anna Eisler i Dorota Tomaszewska.

W związku z projektem ogłaszamy Konkurs dla młodych grafików komputerowych na logo projektu.

Logo może być wykonane w dowolnej aplikacji/programie. Pracę należy zgłosić do pani Anny Eisler lub Doroty Tomaszewskiej do dn. 6.10.2017.

Szczegółowe informacje na temat konkursu na Facebook-u Erasmus+ już wkrótce.

Zachęcamy również do śledzenia na bieżąco informacji dotyczących projektów w sekcji Szkolne strony, zakładka Erasmus+ .

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ 

+