W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, wywołanym COVID-19, została zawieszona możliwość korzystania przez podmioty zewnętrzne
z pływalni szkolnej w terminie 11.03 – 26.06.2020 r.
Istnieje możliwość zwrotu środków za niewykorzystane wejścia z karnetu.    1. Karnet zakupiony na osobę fizyczną:

W celu otrzymania zwrotu pieniędzy, prosimy o wypełnienie załączonego dokumentu i dostarczenie go do Kierownika Obiektu Sportowego ZSP 2.
W związku z trwającym zagrożeniem epidemiologicznym, prosimy o skorzystanie z jednej, z dwóch możliwości dostarczenia w/w dokumentu:
1) skan wypełnionego dokumentu przesłać na adres mailowy: a.jaskolska@zsp2.edu.gdansk.pl
2) oryginał dokumentu (w kopercie) wrzucić do urny, mieszczącej się w przedsionku wejścia głównego, budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Gdańsku, przy ul. Piotra Czajkowskiego 1.

    2. Karnet zakupiony na firmę/ fundację/ itp.:

W celu otrzymania zwrotu pieniędzy, wskazany jest kontakt telefoniczny (531940561) lub mailowy (a.jaskolska@zsp2.edu.gdansk.pl)
z Kierownikiem Obiektu Sportowego ZSP 2.