ORGANIZACJA NAUCZANIA HYBRYDOWEGO W DNIACH OD 15 DO 19 MARCA 2021r.
  • NAUCZANIE STACJONARNE KLASY: 1A, 2A, 3A, 3B, 3C
  • NAUCZANIE ZDALNE KLASY: 1B, 1C, 2B, 2C, 3D
ORGANIZACJA NAUCZANIA HYBRYDOWEGO W DNIACH OD 22 DO 26 MARCA 2021r.*

*W PRZYPADKU PRZEDŁUŻENIA NAUCZANIA HYBRYDOWEGO

  • NAUCZANIE STACJONARNE KLASY: 1B, 1C, 2B, 2C, 3D
  • NAUCZANIE ZDALNE KLASY: 1A, 2A, 3A, 3B, 3C

Podczas pracy w trybie stacjonarnym uczniowie objęci będą opieką świetlicy oraz żywieniem zgodnie z obowiązującymi zasadami. Zajęcia obowiązkowe oraz dodatkowe odbywać się będą według stałego planu lekcji.

Praca w systemie zdalnym będzie przebiegała tak, jak podczas nauczania zdalnego, które obowiązywało w listopadzie i grudniu 2020r.

                                                                                                 Jolanta Wilkowska

                                                                                                              Wicedyrektor ZSP nr 2