Teatr Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz Fundacja Choinki Gdańskiej zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 1-3 gdańskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Najładniejsza ozdoba na Choinkę Młodych Gdańszczan”

Temat prac: Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa.

CEL KONKURSU:

Popularyzowanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania ozdób na bożonarodzeniową choinkę, stworzenie dzieciom możliwości udziału w życiu miasta, promocja działań plastycznych.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Proszę jednak o zwrócenie uwagi na fakt, że do ekspozycji na choince będą kwalifikowane tylko prace odporne na warunki atmosferyczne.

Należy opatrzyć pracę metryczką zawierającą: imię i nazwisko, wiek autora, adres z kodem placówki oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych link ( Metryczkę wypełnia rodzic/opiekun uczestnika Konkursu).

TERMIN SKŁADANIA PRAC 22.11.2019 r. (piątek) u p. H. Wojciechowskiej, p. B. Majewskiej lub u wychowawcy klasy)

NAGRODY – Jury powołane przez organizatorów przyzna nagrody, które wręczy Mikołaj w towarzystwie Prezydenta Miasta Gdańska i przedstawicieli Fundacji Gdańskiej Choinki, dnia 5 grudnia (czwartek) 2019 r. podczas uroczystego Zapalenia Światełek na Gdańskiej Choince. Ozdoby zawisną na drzewku usytuowanym na Targu Węglowym.

Organizator: H. Wojciechowska, B. Majewska