Zajęcia sportowe są świetnym pomysłem na przełamanie szkolnej rutyny oraz propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu podczas przerw. Człowiek potrzebuje aktywności fizycznej - tak samo jak powietrza i pożywienia. Jest to szczególnie ważne u dzieci, które znajdują się w fazie intensywnego rośnięcia i rozwoju. Dzięki aktywności ruchowej dziecko poznaje otoczenie i opanowuje nowe umiejętności. Ma ona korzystny wpływ na szereg właściwości nie tylko fizjologicznych, ale również odpornościowych, adaptacyjnych, a także na prawidłowy przebieg szeregu procesów metabolicznych. Ponadto kształtuje poczucie odpowiedzialności, zdyscyplinowania, ćwiczy wytrwałość w pokonywaniu trudności, sprzyja przyswajaniu norm społecznych.

Wszystkich przyszłych uczniów w roku szkolnym 2024/2025 zapraszamy do klasy IV oddziału sportowego o profilu piłka ręczna w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku.

Oprócz 4 godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, odbywają się dodatkowe zajęcia z zakresu piłki ręcznej.

Wszystkie zajęcia odbywają się w trakcie zajęć szkolnych i są realizowane zgodnie z Wieloletnim programem szkolenia sportowego. Szkoła zapewnia wykwalifikowaną kadrę trenerską.

Kandydaci zobowiązani są do wykonania testów sprawności fizycznej w wybranym terminie:


28 maj (wtorek)  zbiórka - 15:35

04 czerwiec (wtorek)  zbiórka - 15:35

06 czerwiec (wtorek)  zbiórka - 15:35
 
11 czerwiec (wtorek)  zbiórka - 15:35

Test zajmuje około 20-30 minut.

By podejść do testu kandydat musi posiadać stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Do klasy z oddziałem sportowym kwalifikuje się dziecko po uzyskaniu minimum średniego wyniku podjętej próby sprawności:

Prosimy zapoznać się z potrzebnymi dokumentami, załączonymi poniżej.

Odpowiedzi na pytania dotyczące klasy IV oddziału sportowego oraz testów udzieli Państwu p. Maciej Pieńczewski

Rekrutacja dzieci ze wszystkich oddziałów na poziomie klas III (rozpoczęcie zajęć w kl. IV od rozbudowanego bloku integracyjnego, team building).
Nacisk na wszechstronny rozwój dziecka w zakresie edukacyjnym, sportowym i kompetencji społecznych (współpraca, komunikacja interpersonalna, umiejętność radzenie sobie ze stresem, asertywność).
Ścisła współpraca zespołu wychowawczego (rodzice, nauczyciele, pedagog, psycholog) oraz wykwalifikowanej i doświadczonej kadry trenerskiej.
Udział w licznych projektach dodatkowych (w tym międzynarodowych) w zakresie sportu, ekologii, zdrowia.
Współpraca ze Stowarzyszeniem Akademia Sportu Artura Siódmiaka, Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce.
Uczniowie klas sportowych są członkami klubu i biorą udział w rozgrywkach piłki ręcznej prowadzonych przez Pomorski Związek Piłki Ręcznej.
Zajęcia z wychowania fizycznego /treningi+zajęcia na pływalni + wf/w wymiarze 10 godzin tygodniowo.
Możliwość kontynuacji przygody z piłką ręczną na kolejnych poziomach edukacyjnych.