SZCZEGÓŁY:

Zajęcia sportowe są świetnym pomysłem na przełamanie szkolnej rutyny oraz propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu podczas przerw. Człowiek potrzebuje aktywności fizycznej - tak samo jak powietrza i pożywienia. Jest to szczególnie ważne u dzieci, które znajdują się w fazie intensywnego rośnięcia i rozwoju.
Dzięki aktywności ruchowej dziecko poznaje otoczenie i opanowuje nowe umiejętności. Ma ona korzystny wpływ na szereg właściwości nie tylko fizjologicznych, ale również odpornościowych, adaptacyjnych, a także na prawidłowy przebieg szeregu procesów metabolicznych. Ponadto kształtuje poczucie odpowiedzialności, zdyscyplinowania, ćwiczy wytrwałość w pokonywaniu trudności, sprzyja przyswajaniu norm społecznych.

Wszystkich przyszłych pierwszoklasistów zapraszamy do klasy I sportowej o profilu gimnastyka sportowa
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku.

Gimnastyka sportowa to jedna z najwszechstronniejszych i najbardziej widowiskowych dyscyplin sportu.

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy utworzenie klasy I sportowej o profilu gimnastyka sportowa dla dzieci w wieku 6 i 7 lat.
Oprócz 3 godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, odbywają się dodatkowe zajęcia z zakresu gimnastyki sportowej.

Wszystkie zajęcia odbywają się w trakcie zajęć szkolnych, zgodnie z Wieloletnim programem szkolenia w sportach gimnastycznych dla oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.
Szkoła zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską.
Zajęcia odbywać się będą w salach przygotowanych do uprawiania gimnastyki sportowej.

Kandydaci zobowiązani są do wykonania testów sprawności fizycznej w wybranym terminie: 4, 5, 9 marca, w godzinach: 9.00 - 15.00.
Test zajmuje około 15 - 20 minut.
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu testu sprawności fizycznej, po kontakcie telefonicznym z nauczycielem: p. Anetą Jaskólską.
Do klasy I sportowej kwalifikuje się dziecko po uzyskaniu min. dobrego wyniku podjętej próby sprawności.

Prosimy zapoznać się z potrzebnymi dokumentami, załączonymi poniżej.

Odpowiedzi na pytania dotyczące klasy I sportowej oraz testów udzieli Państwu p. Aneta Jaskólska (nr tel.: 507 584 000)