Ogólnopolski Konkurs dla Szkół Podstawowych | Leon

Konkursy  matematyczny dla dzieci z klas 1-3

Zakres olimpiady przedmiotowej dostosowany jest do norm programowych obowiązujących dany rocznik. Czas trwania wszystkich konkursów dla klas I-III wynosi 45 minut. Testy składają się z zadań zamkniętych z jedną lub kilkoma prawidłowymi odpowiedziami i zadań otwartych. Testy dla szkoły podstawowej przygotowywane są przez doświadczonych nauczycieli, którzy na co dzień pracują z dziećmi i których pasją jest nauczanie. Mają one przyjemną formę, co zachęca dzieci do aktywnego udziału w konkursach.

Atrakcyjne nagrody dla zwycięzców

Za pierwsze 3 miejsca z danego przyznawane są nagrody książkowe oraz dyplom laureata. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplom uczestnictwa.

Jak przystąpić do konkursu?

Warunkiem uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie dla szkoły podstawowej jest opłata za udział, która wynosi 8,50 zł. Dzieci mogą przystąpić do konkursu w wersji zimowej i wiosennej. 

Zapisy do 5 grudnia 2018 na sesję zimową do szkolnego organizatora Magdaleny Szymańskiej.

Zgoda-Wizerunek Dziecka do pobrania