Ogólnopolski Konkurs Zuch

Zapraszam uczniów z klas I-III do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Zuch, który odbędzie się 25.02.2020. Konkurs Zuch (test zintegrowany) polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego w zależności od klasy. Treść sprawdzianów uwzględnia elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. Opłata za udział w konkursie wynosi 10 zł od ucznia. Zapisy u wychowawców klas do 10.01.2020.
Zachęcam,
M. Golińczak