Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pt. "Rysowanie na ekranie".

Temat: W kręgu wielkanocnych tradycji"

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy graficznej w programie graficznym PAINT przedstawiającej ciekawą, autorską ilustrację. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 27 w Rzeszowie.

Regulamin konkursu:

  1. Grupa wiekowa: uczniowie z klas I – III.
  2. Praca wykonana w edytorze graficznym PAINT: autorska, bez nadmiernego wstawiania gotowych elementów typu: ClipArt, Autokształty, obrazki.
  3. Ocenie podlegać będzie: kompozycja, zgodność z tematem, wykorzystanie narzędzi programu Paint, szczególne właściwości pracy – oryginalność, śmiałość ujęcia, humor.
  4. Każda placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac.
  5. Pliki zapisane pod nazwą: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela należy dostarczyć do 15 kwietnia 2019 r ( do wychowawcy klasy).
  6. Jury, powołane przez organizatora, przyzna nagrody oraz wyróżnienia.

Zapraszamy!