Zapraszamy do udziału w IV edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego „Anioły bożonarodzeniowe” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 89 w Gdańsku.

Prace konkursowe powinny zostać wykonane według następujących zasad:

  • Format przestrzenny,  wysokość do ok. 20-30cm.
  • Technika dowolna (masa solna, papierowa, papere-mache, tkaniny, folie, tworzywo przyrodnicze, mieszane itd. z wyłączeniem szklanych butelek jako wypełnienia)
  • Anioł  powinien być solidnej konstrukcji, monolityczny, powinien stać bez podpierania.
  •  Z każdej szkoły po wstępnej selekcji można przysłać do 7 prac.

Terminy i warunki uczestnictwa:

  • 7 grudnia 2018 r. – dostarczenie prac do wychowawcy klasy.
  • 10 grudnia- opublikowanie wyników na stronie  internetowej szkoły: www.sp89.pl.
  • 12 grudnia 2018 r. – godz. 17.00 – Gala konkursu połączona ze wspólnym kolędowaniem – w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 89.

Prace bez informacji o autorze lub z informacją nieczytelną, nie wezmą udziału w konkursie. Nagrody nieodebrane w ciągu 30 dni od gali konkursu przechodzą do puli nagród w następnej edycji konkursu.

Nadesłanie prac jest jednoznaczne z  przekazaniem na rzecz organizatora prawa.

Link – Oświadczenie o wyrażeniu zgody

Zapraszamy !!!