„Plama” Gdański Archipelag Kultury oraz Fundacja Choinki Gdańskiej zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III gdańskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Najładniejsza Ozdoba na Choinkę Młodych Gdańszczan” – temat prac: Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa.

Cel Konkursu: Popularyzowanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania ozdób na bożonarodzeniową choinkę, stworzenie dzieciom możliwości udziału w życiu miasta, promocja działań plastycznych.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Proszę jednak o zwrócenie uwagi na fakt, że do ekspozycji na choince będą kwalifikowane tylko prace odporne na warunki atmosferyczne. Należy opatrzyć pracę metryczką zawierającą: dane uczestnika oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. (Metryczkę wypełnia rodzic/opiekun uczestnika Konkursu).

druk do pobrania

Termin składania prac  21.11.2018 r. (środa) u p. H. Wojciechowskiej, p. B. Majewskiej lub u wychowawcy klasy.

Nagrody – Jury powołane przez organizatorów przyzna nagrody, które wręczy Mikołaj w towarzystwie Prezydenta Miasta Gdańska i przedstawicieli Fundacji Gdańskiej Choinki, dnia 6 grudnia 2018 r. podczas uroczystego Zapalenia Światełek na Gdańskiej Choince. Ozdoby będzie można podziwiać na drzewku usytuowanym na Targu Węglowym.

link – Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Organizator: H. Wojciechowska, B. Majewska