Konkurs na spot reklamowy szkoły rozstrzygnięty


Po długich i burzliwych obradach Jury konkursowe złożone z nauczycieli języka angielskiego wybrało prace, które zostały nagrodzone w konkursie na spot reklamowy szkoły.


Zadaniem Uczestnika konkursu/ zespołu Uczestników (grupa lub klasa) było stworzenie spotu reklamowego ZSP2 w języku angielskim, jednak z polskimi napisami (tłumaczenie). W spocie reklamowym powinno znaleźć się logo szkoły, treści odnoszące się do oferty edukacyjnej szkoły, zajęć, z uwzględnieniem bazy oraz krótkie nawiązanie do historii szkoły. Czas trwania to 60-120 sekund. Spot reklamowy nie powinien zawierać imienia i nazwiska autora/-ów

Pierwsza z wyróżnionych prac przygotowana została przez grupę uczniów z kl. IVd, druga przez ucznia klasy VIIa z pomocą kolegi .


Nagrodzone prace bardzo się od siebie różnią, co nas niezwykle cieszy, bo pokazują dużą kreatywność naszych uczniów.


Autorzy prac otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców, a także dodatkowe oceny cząstkowe z języka angielskiego:)


Brawo!


Zapraszamy do obejrzenia:)