Serdecznie zapraszamy do udziału w III Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym "Cii, czy wiosna jeszcze śpi" organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 39 w Gdańsku.

Zasady i warunki uczestnictwa:

  • Konkurs jest adresowany dla uczniów klas 0-3
  • Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 fotografię.
  • Format wywołanej fotografii nie może być mniejszy niż 15x21 cm.
  • Do zdjęcia proszę dołączyć metryczkę oraz zgłoszenie dziecka do konkursu.
  • Autor nadsyłając pracę na konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz publikację zdjęć na stronie internetowej i profilu Facebook organizatora konkursu.
  • Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez autora regulaminu konkursu.
  • Organizator nie zwraca zdjęć zgłoszonych do konkursu.

Prace należy dostarczyć do wychowawcy klasy do dnia 15marca 2019 r.

Zapraszamy !!!

Link - załączniki