Z A S A D Y   K O N K U R S U

Na stole wyłożone są kartki z 10 cytatami wielkich Polaków XX wieku. Należy napisać nazwisko i imię autora obok podanego cytatu(wykropkowane miejsce). Na drugiej stronie kartki prosimy napisać swoje przemyślenia czy refleksje na temat  wybranego cytatu. Kartkę z cytatami można zabrać do domu, wypełnić i następnego dnia odpowiedź wrzucić do urny… albo wypełnić razem z wychowawcą, nauczycielem historii, religii itp. Kartę podpisujemy imieniem
i nazwiskiem, klasą,  i
wrzucamy do urny
do 15 listopada 2019 roku.

Na autorów najlepszych prac czekają  „FAJOSKIE”  N A G R O D Y.

Z a p r a s z a m y.

Samorząd Uczniowski

A oto cytaty:

W miejsce kropek wpisz autora

  1. „Być wolnym, to żyć zgodnie ze swym sumieniem.”………………………………………………………………………………………..
  1. „Nienawiścią nie obronimy naszej Ojczyzny, a musimy jej przecież bronić. Brońmy jej więc miłością!”………………………………………………………………………………………..
  1. „Nie zginie Polska, nie zginie! Lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale. Dla was, dla nas i dla całej ludzkości.”……………………………………………………………………………….
  2. „To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry!”…………………………………………………………………………………………
  3. „Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich.”……………………………………………………………………………………………………..
  1. „Bóg patrzy w moje serce. Widzi i zna moje intencje oraz zamiary, które są czyste i rzetelne. Jedynym moim celem jest wolna, sprawiedliwa i wielka Polska.”…………………………………………………………………………………………………
  1. „Żałuję tylko jednej rzeczy – mogłam zrobić więcej. To uczucie żalu będzie mi towarzyszyć aż do momentu śmierci.”……………………………………………………………………………………..
  2. „I choć tam, gdzie miały być parki, dziś są barykady, choć płoną nasze biblioteki, choć palą się szpitale, Warszawa, broniąca honoru Polski, jest dziś u szczytu swej wielkości i sławy!”……………………………………………………………………………………..
  3. „Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska.”……………………………………………………………………………………………………
  4. ”Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski.”………………………………………………………………………………………………..