Zapisy do 30 października 2020 roku u nauczycieli matematyki.

Koszt uczestnictwa 11 zł  (proszę przekazać nauczycielowi przy zgłoszeniu udziału w konkursie)

Rodzice i opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników, w chwili wniesienia opłaty za uczestnictwo w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (klasa, oddział i numer w dzienniku) na potrzeby realizacji konkursu.

Termin konkursu: 26 listopada  2020 roku w godz. 13:00 – 14:30