KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ZSP nr 2 W OKRESIE OD 26.10. DO 8.11.2020 ROKU

Informuję, że zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 4 – 8 zostają zawieszone w okresie od 26 października do 8 listopada 2020 roku. Uczniowie tych klas przechodzą na nauczanie zdalne, które prowadzone będzie poprzez MC Teams.

Oddziały przedszkolne i klasy 1 – 3 będą funkcjonowały bez zmian – nauka odbywać się będzie stacjonarnie zgodnie ze stałymi planami zajęć i w stałych, określonych w planach, godzinach.

Informacje dotyczące organizacji zdalnego nauczania w klasach 4-8 będę przekazywać Państwu poprzez dziennik elektroniczny.

Z życzeniami zdrowia

Dyrektor ZSP nr 2 Mirosław Michalski