Rozpoczynamy w naszej szkole realizację innowacji z jezyka angielskiego "Wzbogacenie treści podręcznikowych w klasie szóstej przez rozszerzenie zakresu słownictwa". Realizowana będzie w klasach szóstych ramach obowiązkowych zajęć języka angielskiego.

Innowacja ma na celu przygotowanie łagodnego przejścia uczniów z klasy szóstej do siódmej, a w szczególności:
• wyrównanie braków słownikowych z lat poprzednich,
• rozszerzenie znajomości słownictwa w zakresie tematyki nauczanej w klasie szóstej,
• trening użycia nowych słów w strukturach typu egzaminacyjnego,
• stopniowe przygotowywanie do egzaminu ósmoklasisty,
• wdrożenie do samodzielności i odpowiedzialności uczniów za własną naukę.

Więcej informacji na szkolnym blogu https://jezykiobcewzsp2.blogspot.com/