W tym roku szkolnym rozpoczynamy w naszej szkole realizację innowacji „Przyroda z elementami języka angielskiego dla kl. IV”

Skierowana jest ona do uczniów wszystkich klas IV i realizowana będzie w ramach dodatkowej godziny przyrody (1h/tydzień) oraz na zajęciach wynikających z ramowego planu nauczania na przedmiocie przyroda.

Innowacja ma na celu szerzenie idei zintegrowanego rozwijania wiedzy i umiejętności przedmiotowo- językowych, z krytycznym wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Więcej informacji na szkolnym  blogu Science corner

https://42sciencecorner.blogspot.com/2021/09/akcja-innowacja.html