II ETAP KONKURSU NA LOGO MIĘDZYNARODOWEGO  PROJEKTU ERASMUS+ "DON'T FORGET WHAT REALLY MATTERS!"

W październiku ogłoszony został konkurs na logo projektu. Do koordynatorów projektu, wpłynęło wiele prac, z których zgodnie z regulaminem wybrano 5 najlepszych. W drugim etapie to uczniowie zdecydują, która praca zostanie wysłana na konkurs międzynarodowy czyli III i ostatni etap konkursu.
Już dziś oddaj swój głos!

https://goo.gl/forms/SEvongMBlODlYxYo2

Zaplanowany na lata 2017-2019 projekt o nazwie „Don’t forget what really matters!” ma na celu rozwijanie świadomości uczniów w zakresie dyskryminacji i kwestii związanych z ochroną środowiska, w tym: promowanie niedyskryminacyjnych nawyków w codziennym życiu uczniów oraz krytycznego myślenia wobec stereotypów, budowanie postawy akceptacji i chęci dla włączania osób z różnych środowisk kulturowych, w tym imigrantów i uchodźców, zwiększenie umiejętności uczniów w zakresie współpracy synergistycznej między różnymi krajami i kulturami, rozwój umiejętności językowych, rozwijanie świadomości i wiedzy o innych kulturach, językach, religiach, tradycji i zwyczajach każdej z 6 szkół partnerskich oraz rozwijanie postawy prośrodowiskowej.
Chcemy, aby nasi uczniowie mogli szanować inne perspektywy, inne kultury, mniejszości, mieć prawdziwy kontakt z dziećmi i wspólnotami z innych krajów, byli świadomymi i aktywnymi obywatelami Europy dbającymi o jej środowisko.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+