Informujemy, że pływalnia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku 09.09.2022 roku rozpoczyna sprzedaż karnetów semestralnych na I semestr roku szkolnego 2022 / 2023.

By dokonać zakupu karnetu wejść indywidualnych na pływalnię, należy postąpić zgodnie z poniższymi wytycznymi.
Ilość sprzedawanych karnetów jest ograniczona w związku z przepisami dotyczącymi ilości osób w niecce.

 1. Skontaktować się mailowo z Kierownikiem obiektu sportowego ZSP 2
  (adres: a.jaskolska@zsp2.edu.gdansk.pl) w celu rezerwacji miejsca.

Wiadomość musi zawierać następujące dane:

 • nazwisko i imię korzystającego z karnetu
 • przy danych klienta napisać „dorosły” lub „uczeń/student”
 • adres zamieszkania (ulica, numer budynku, miasto, kod pocztowy)
 • wybrany dzień i godzina wejścia indywidualnego (z podanych w tabeli)
 • numer telefonu kontaktowy*
 • adres mailowy kontaktowy*

*w przypadku, gdy korzystającym z wejścia będzie nieletni, proszę podać dane kontaktowe
do Rodzica / opiekuna prawnego.

 1. Poczekać na pozytywną weryfikację mailową z ZSP 2.
 2. Zwrotna odpowiedź mailowa będzie zawierała następne kroki, które będzie trzeba dokonać.
 3. Zakończeniem procesu rezerwacji miejsca, będzie uzyskanie drogą mailową (po wykonaniu powyższych punktów) numeru rezerwacji.
  Z tym numerem, neleży odebrać karnet w portierni przy pływalni ZSP 2.

  CENNIK i HARMONOGRAM obowiązujący na pływalni ZSP 2 dla klientów indywidualnych (wejście 1 raz w tygodniu)

karnet semestralny –> od 13.09.2022 r. do 29.01.2023 r.

 1. Osoby dorosłe:
  wtorek (19 wejść) 2015 – 2100 : 342 zł

        środa (sprzedaż nierozpoczęta)

        piątek  (17 wejść) 2015 – 2100 : 306 zł

        sobota (18 wejść) 1245 – 1330 lub 1330 – 1415 lub 1415 - 1500 : 324 zł

 1. Uczniowie i studenci (po okazaniu legitymacji):
  wtorek (19 wejść) 2015 – 2100 : 285 zł

        środa (sprzedaż nierozpoczęta)

        piątek  (17 wejść) 2015 – 2100 : 255 zł

       sobota (18 wejść) 1245 – 1330 lub 1330 – 1415 lub 1415 - 1500 : 270 zł


PŁATNOŚĆ TYLKO PRZELEWEM
Wydawanie karnetów po podaniu numeru rezerwacji (otrzymanego drogą mailową), w godz. 800 - 2000.

 • Zapisy na zajęcia w szkółkach – bezpośrednio u organizatorów zajęć.
 • Zapisy na zajęcia Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego – bezpośrednio u organizatorów zajęć.
  Procedura zakupu karnetów na zajęcia GZSiSS na naszej pływalni będzie podana przez organizatorów.
 • Procedura zakupu karnetów środowych wejść indywidualnych zostanie podana wkrótce.

KONTAKT:

Kierownik obiektu sportowego ZSP 2 – Jaskólska Aneta
tel.: 58 302 49 66 / 531 940 561
e-mail: a.jaskolska@zsp2.edu.gdansk.pl