Uczniowie naszej szkoły właśnie uczestniczą w wymianie międzynarodowej w Republice Czeskiej, odbywającej się w ramach projektu Erasmus+ Współpraca Szkół Partnerstwa Strategiczne. Wspólnie z drużynami z Litwy, Hiszpanii, Włoch i Republiki Czeskiej pracują nad zagadnieniami związanymi z poszerzaniem wiedzy o różnych krajach Europy, zrozumieniem międzykulturowym, rozwojem kompetencji społecznych i obywatelskich oraz umiejętnością pracy w zespole międzynarodowym. Jest też czas na wspólną zabawę połączoną z doskonaleniem komunikacji w języku angielskim:)