Uprzejmie informuję, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dzień 30 kwietnia 2021r. jest dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych. W tym dniu zgodnie z rozporządzeniem opieka świetlicy przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz dzieciom rodziców pracujących w podmiotach leczniczych lub wykonującym zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19. 

Informuję również, że od 28 kwietnia 2021r. uczniowie i Rodzice wchodzić będą do szkoły wejściem prowadzącym bezpośrednio do szatni. 

                                                                                                                        Jolanta Wilkowska

                                                                                                                       Wicedyrektor ZSP 2