Bardzo dziękujemy Radzie Dzielnicy Suchanino za dofinansowanie nowego urządzenia na plac zabaw - tyrolki.