DYSKOTEKA „ OSTATKOWA ” - 25 lutego 2020 roku, wtorek.

Informacja dla Rodziców.

Przypominamy Państwu o obowiązku odebrania dzieci po dyskotece.

Samorząd Uczniowski z Opiekunami

O T O   S Z C Z E G Ó Ł Y:

Data: 25 luty 2020, wtorek, godzina 16.30-18.30

Prowadzenie: Pan Marcin Oroń, Najlepszy „disco mixer” na świecie J

Sklepik szkolny będzie otwarty, Miejsce: hol szkolny.

Wstęp wolny - dyskotekę sponsoruje Rada Rodziców. DZIĘKUJEMY !!!

Atrakcje: Gra taneczna „ Just Dance”, prosimy wziąć ze sobą telefony.      

Z A P R A S Z A M Y !!!

Samorząd Uczniowski z Radą Rodziców