Szkoła Podstawowa nr 82 zaprasza do udziału w III Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. " Bohaterowie czeskich bajek".

Tematyka prac: postacie z czeskich bajek, kreskówek i wieczorynek.

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych

Kategorie wiekowe: 6 - 8 lat

9 - 10 lat

Termin wpłynięcia prac: 1 marca 2019 r. (do wychowawcy klasy).

Format: A4, forma płaska, jednolita, bez elementów naklejanych (rysunek).

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać u wychowawcy klasy.