Informujemy, że pływalnia przyszkolna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku  przy ul. Czajkowskiego 1 wznawia działalność z dniem 20.09.2021 r.

Harmonogram zajęć na pływalni ZSP 2 – komercja – rok szkolny 2021 / 20222:

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

15:00-15:45

RADOSNE MALUCHY

pasmo szkolne

15:45-16:30

pasmo szkolne

16:30-17:15

ZSP 2

17:15-18:00

MOTYLEK

BARRAKUDA

18:00-18:45

MOTYLEK

BARRAKUDA

PŁYWAREK

18:45-19:30

BARRAKUDA

BARRAKUDA

PŁYWAREK

BARRAKUDA

19:30-20:15

BARRAKUDA

BARRAKUDA

PŁYWAREK

BARRAKUDA

20:15-21:00

BARRAKUDA

Karnety
wejścia indywidualne

MILER

MILER

Karnety
wejścia indywidualne

By dokonać zakupu karnetu wejść indywidualnych na pływalnię, należy postąpić zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 1. Skontaktować się telefonicznie z Kierownikiem obiektu sportowego ZSP 2 (nr: 531 940 561)
  w celu wstępnej rezerwacji miejsca.

 2. Przesłać wiadomość mailową ( a.jaskolska@zsp2.edu.gdansk.pl ) z następującymi danymi:

 • nazwisko i imię korzystającego z karnetu

 • adres zamieszkania (ulica, numer budynku, miasto, kod pocztowy)

 • wybrany dzień i godzina wejścia indywidualnego (z podanych w tabeli)

 • numer telefonu kontaktowy*

 • adres mailowy kontaktowy*
  *w przypadku, gdy korzystającym z wejścia będzie nieletni, proszę podać dane kontaktowe do Rodzica / opiekuna prawnego.

 1. Następnie należy dokonać wpłaty (zgodnej z cennikiem) na numer konta bankowego podany pod cennikiem i przesłać potwierdzenie wpłaty na adres mailowy ( a.jaskolska@zsp2.edu.gdansk.pl ).

 2. Zakończeniem procesu rezerwacji miejsca, będzie uzyskanie drogą mailową (po wykonaniu 3 powyższych punktów) numeru rezerwacji.
  Z tym numerem, można odebrać karnet w portierni przy pływalni ZSP 2.

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY NA PŁYWALNI ZSP 2
dla klientów indywidualnych (wejście 1 raz w tygodniu)


karnet semestralny –> od 20.09.2021 r. – 27.02.2022 r.

 1. Osoby dorosłe:
  wtorek (23 wejścia) - 414 zł
  piątek (21 wejść) - 378 zł

 2. Uczniowie i studenci (po okazaniu legitymacji):
  wtorek (23 wejścia) - 345 zł
  piątek (21 wejść) - 315 zł


PŁATNOŚĆ TYLKO PRZELEWEM!


Wydawanie karnetów po podaniu numeru rezerwacji (otrzymanego drogą mailową), w godz. 1000 - 2000.

DANE do przelewu:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
80-169 Gdańsk, ul. Czajkowskiego 1


KONTO: 58 1240 1268 1111 0010 9227 4672


Tytułem: Karnet na pływalnię ulgowy/normalny* (*wpisać, jaki Państwo wykupują), wybrany dzień i godzina wejścia oraz dane klienta (imię, nazwisko oraz adres zamieszkania)

Kontakt:

Kierownik obiektu sportowego ZSP 2 – Jaskólska Aneta
tel.: 531 940 561
e-mail: a.jaskolska@zsp2.edu.gdansk.pl