W dniu 10.06.2019r. odbył się apel porządkowy pod przewodnictwem p. wicedyrektor Jolanty Wilkowskiej. Uczniowie za swoje wysokie osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych otrzymali dyplomy, nagrody, gratulacje.  Wszyscy uczestnicy swoją pracą i zaangażowaniem dumnie reprezentowali szkołę. Kolejny rok szkolny odchodzi do historii, a przed nami tak bardzo upragnione i pełnych wrażeń wakacje. Pani wicedyrektor życzyła wszystkim,  by były to bezpieczne wakacje. Do zobaczenia!

Fotorelacja: