10 czerwca 2021 r. odbył się apel porządkowy pod przewodnictwem p. wicedyrektor Jolanty Wilkowskiej. Uczniowie za swoje wysokie osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych otrzymali dyplomy, nagrody, gratulacje. Pani wicedyrektor życzyła wszystkim, bezpiecznych, pełnych wrażeń wakacji.

Do zobaczenia!