Konkurs ALFIK MATEMATYCZNY Edycja XXVII

Zapisy do 30 października 2021 roku u nauczycieli matematyki

Koszt uczestnictwa 12(proszę przekazać nauczycielowi przy zgłoszeniu udziału w konkursie)

Rodzice i opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników, w chwili wniesienia opłaty za uczestnictwo w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (klasa, oddział i numer w dzienniku) na potrzeby realizacji konkursu.

Termin konkursu:

24 listopada  2021 roku