AKCJA LATO 2024

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkolną półkolonii organizowanychw Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku

dla uczniów klas I-III /4 grupy/ oraz dla starszych uczniów /1 grupa/.

Zajęcia odbędą  się w dwóch turnusach:

I TURNUS -  24.06 -28.06.2024

II TURNUS -  01.07 - 05.07.2024

w godzinach 7.00 – 17.00.

Zgłoszenia dzieci można składać na podane niżej adresy mailowe do dnia 14.06.2024r. do godziny 15.00

I TURNUS:

p. Joanna Klonowska, p. Katarzyna Połomska, p. Anna Brzeska – wychowawczynie świetlicy j.klonowska@zsp2.edu.gdansk.pl   /uczniowie klas 1-3/

oraz

 p. Małgorzata Woźniak: m.wozniak@zsp2.edu.gdansk.pl  /uczniowie klas 1-3/

 p. Justyna Guzowska: jusguzo1@edu.gdansk.pl /uczniowie klas starszych/

II TURNUS:

 p. Hanna Wojciechowska: : h.wojciechowska@zsp2.edu.gdansk.pl /uczniowie klas 1-3/

 p. Justyna Guzowska: jusguzo1@edu.gdansk.pl /uczniowie klas 1-3/

 

Szczegóły dotyczące programu półkolonii realizowanego w poszczególnych grupach przekazują wychowawcy.

Dziecko może zostać zakwalifikowane na półkolonie po dostarczeniu do wychowawcy wypełnionej karty kwalifikacyjnej i podpisanego regulaminu lub złożeniu ich w sekretariacie szkoły.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci, które spełniają następujące kryteria:

  • Dzieci rodziców pracujących
  • Dzieci rodziców samotnie wychowujących
  • Dzieci z rodzin wielodzietnych (3+)

W sytuacji kiedy przy zastosowaniu powyższych kryteriów liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc, o przyjęciu na półkolonie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Karta kwalifikacyjna oraz regulamin do pobrania w załączniku.

Zapoznanie się z regulaminem jest równoznaczne z jego przestrzeganiem.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy