Ach, cóż to był za dzień.... 42 urodziny 42 szkoły. Byli zaproszeni goście, występy, uroczyste stroje, tort.... Wszystko to podziwiał sam Ignacy Jan Paderewski. Przywitał pierwszą dyrektor szkoły p. Zofię Trybull oraz zaproszonych gości. Powinszował uczniom pięknej szkoły i życzył sukcesów w zdobywaniu wiedzy. Chór szkolny rozśpiewał zgromadzoną publiczność. Największe brawa otrzymali trzej mali soliści z "zerówki", śpiewając żołnierską piosenkę "Serce w plecaku". Zachwyt wzbudził zaprezentowany układ taneczny młodych gimnastyczek. Na zakończenie oficjalnej uroczystości wszyscy zgromadzeni obejrzeli przezentację multimedialną obrazującą historię szkoły. I wtedy wjechał ogromny tort z cukrowym popiersiem patrona szkoły Ignacym Janem Paderewskim. Tylko jego podobizna ocalała-resztą uraczyli się goście, nauczyciele i licznie zgromadzeni przedstawiciele wszystkich klas.