02.11.2020 (poniedziałek) to DZIEŃ DODATKOWO WOLNY od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W tym dniu nie ma zajęć lekcyjnych oraz  obiadu. Wyznaczeni nauczyciele pełnią dyżur w Świetlicy Szkolnej w godzinach
7.00- 17.00.

Osoby, które w tym dniu nie są w stanie zapewnić dziecku opieki, prosimy o zapisane dziecka do świetlicy szkolnej.

Druk do zapisu znajduje się na stronie szkoły (na dole pod tym wpisem), na stronie świetlicy oraz przy portierni szkolnej.

Wypełniony druk należy wrzucić do urny, znajdującej się przy portierni lub przekazać przez dziecko wychowawcom świetlicy do dnia 29.10.2020r.