Rekrutacja uzupełniająca do klas 1 odbywa się poza systemem GPE

od 16.05.2022 godz. 09:00 do 20.05.2022 16:00

 

Wszystkie informacje oraz dokumenty potrzebne do rekrutacji znajdują się na stronie: www.edu.gdamsk.pl w zakładce REKRUTACJA.

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy 1 mistrzostwa sportowego o profilu gimnastyka sportowa w placówkach odbędzie się w terminie od 17.05.2022 r. do 18.05.2022 r. od godz. 8:00 do 16:00 (szczegóły opisane są w oddzielnej zakładce na stronie szkoły).